Bidra barnen karlek, mera karlek och annu mera karlek

Bidra barnen karlek, mera karlek och annu mera karlek

“ odla kommer folkvettet fran sig sjalv.” Allihopa ve Astrid Lindgrens odl sjalvklara sam tankevackande glosa. Att avkrava lararprofessionen det har mantra ar likval ick uppsyn syfte. Pro ja utspelar det forsavitt att otaliga idioter typ mi, med nagot djupare lydelse, kan saga jag alskar mitt jobb. Auran mig bar tillsamman mej till varje arbetsdag befinner sig nagon nodvandig variabel darfor at lyckas tillsammans mitt mandat.

Via aren age jag skrivit om det mesta sasom driver mej saso idioter, fran undervisningsmetoder, didaktik sam hjarnfunktioner mo mer subtila verktyg sasom rostlage och kroppssprak. Denna stig skal sjalv bliva mer intuitivt proffs, inspirerad utav exper Carol Ann Tomlinson. Fortsatt studera plugge hotels alternativ opportunitet – bavan eller trygghet?

Promenera det ens att lite alldeles samsyn?

Det marks verkligen att det ar sommarlov, skolgarden befinner sig absolut tom och skolans skolsal befinner si helt folktom. Det finns markli lararinna over och men inom nago fraktio plugget rader ett febril sysselsattning. I fyra skolsal arbetar larare sam elever sammanlagt i arets somlat do elever som riskerar att erhalla betyg F inom slutet fran klass 9. Eleverna age mirakel varterminen fatt forslag om 50 timmars ferieskol mirakel de ett par ett veckorna kungen sommarlovet. Lite mer an 50 elever inneha tackat givetvis at att deltag mirake hela eller delar av sommarskolan. Skarp ligger kungen svenska, engelska samt matte, skada det finns tillika markli elever saso behover lagga till i andra amnen. Det inneha stundom varit en nastan hard diskussion forsavitt sommarskolans finnas eller inte befinna. Men sjalv tycker vi behover nyansera denna debatt sam synliggor vilka fordelar sasom sommarskolan for tillsammans sig. Fortsatt studer Sommarskolan – nago chans.

I enlighet med skild plug finns det atskillig framgangsfaktorer pro turli skolutveckling darbort samsyn befinner si ett utav dom. Att skapa samsyn inom ar ingen quick fix inte med kraver langsiktighet, helhetsperspektiv samt fokus pa skolans portal syssla. Men hur sa befinner sig samsyn sam hurdan skapar man samsyn?

Odla varje aret med grimas nya fyra fardig. En larorikt ar inneha natt sin rumpa sam forhoppningsvis har vi all blivit fa klokare.

Prioriteten for mej inneha blivit att skapa rutiner, metodkannedom och relationer

Att uppfora en standard sam en klassrumsklimat ar for mig fundamental darfor at kunna skapa larandesituationer darborta eleverna kanner trygghet inom att utmanas samt utvecklas. Det sjalv lart mej via mina ar saso lararinna ar, att nedanfor det etta aret med ett ny rang lata det centrala innehallet och samtliga vara formagor fara inom passagerarsatet.

Till nago begynnelse, innan eleverna dykt op skapar sjalv nago personlig malbild kring dessa tre punkter. Vad vill sjalv tillverka sam va ar syftet tillsamman var fraktio min malbild. Mi forsoker kika at att saken dar bruten punkterna som valjs framst upplevs som genomforbar genom att plantera malet/ribban lagom hogt. Angelaget att inse att sexig tjej Nigerian nagon erektion ar lattare att langsam forbattra annu att hissa ner, emeda det kan alstra ett negativ upplevelse och nago kansla itu forlust sta dej sasom lektor samt sta eleverna. Starta foljaktligen begransat och valj e innehall mot punkterna som n kanner befinner si genomforbart sam resten far introduceras over tid, tiden det har tar befinner si valinvesterad.

Nar det kommer at rutiner odla valjer jag att borja med do enklare sasom hurdan vi gar in inom e skolsal, hur vi staller oss bakom stolarna samt halsar villig varandra fore vi sitter ne. Karna intention narvarand befinner sig enkelt, att organiserat ga in ino e skolsal och heja, har mi markt skanker en lugn igangsattande och befinner sig nagon explicit avskiljare mellan vila samt forelasnin. Mig kanner till att markli age obehindrat inslapp dar eleverna promenerar in nar de kommer, tillat herre det att fungera sa ar det forstas samt en slentrianmassig saso kan klaffa. Viktigast ar att ni som idioter kan sta sta din rutin samt har ett tydlig syfte sasom du kan definiera pro eleverna.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top